Inte så bra. Det gröna visar hur mycket som går åt rätt håll i rätt takt i de 17 mål som FN satt upp. Ett exempel finns i det trettonde målet: Bekämpa klimatkrisen. Där är inget grönt.

”Brådskande och omvälvande åtgärder är avgörande, som går längre än bara planer och löften”

Uppföljning av Globala målen nr 13. ”Bekämpa klimatkrisen”

Varför blir det så?

1. Diskussionerna

Man skulle kunna tro att världens ledare befann sig i en sandlåda

2. Besluten

När man sedan börjat komma överens, blir besluten vaga.

”En överenskommelse behöver därför vara lagom vag och lämna tillräckligt mycket tolkningsutrymme för att fossilproducerande såväl som fossilberoende och fossilutfasande länder, samt ö-nationer vars existens hotas i klimatförändringarnas spår i sina pressmeddelanden ska kunna kommunicera den som en vinst”

Hanna Stenegren
ansvarig för klimat- miljö- och energifrågor
vid Timbro miljöinstitut
18 dec 2023

Om besluten är så diffusa och bräckliga, är de då värda något?

3. Genomförandet

Alltför lätt att ta sig ur sina löften

Själva processen är en av anledningarna till varför det går så dåligt och långsamt.

Hur kan den göras bättre?