Förutom att vara lärare och undervisa i datajournalistik och undersökande journalistik, håller jag mycket på med hantverk.

Längre fram kommer jag att lägga upp fler sidor där jag visar upp en del av projekten jag gjort

Kurs: Slöjd, design och hållbart hantverk, Umeå universitet, 7,5 hp VT2024

Projektet skulle utgå från FN:s 17 globala mål och genom sin slöjd, design och gestaltning försöka visa på något eller försöka förändra. Jag valde att titta på beslutsprocessen.

Klicka på länken för att komma till en förkortad presentation av projektet